Du är här

Alla SVK:s stora evenemang måste dessvärre ställas in

"Av hänsyn till risken för smittspridning måste vi ställa in alla våren och försommarens stora evenemang. Dessvärre gäller det både ordförande- och domarkonferensen, samt avelskonferensen. Vi måste också ställa in Riksutställningen i juni och Viltspårmästaren som skulle genomförts samtidigt. Det känns mycket sorgligt och vi är många som har sett fram mot att träffas. Men vi måste ta vårt ansvar och anpassa oss till situationen av hänsyn till alla i vår omgivning och oss själva. Vi ska göra allt vi kan för att hålla kontakten under den här tiden", säger Rolf Grönstedt, Ordförande SVK