Du är här

Utländska hundar på jaktprov

Det är tillåtet för utländska hundförare att delta på jaktprov anordnade av hundklubben på renbetesfjäll/statlig mark före 16 september 2018.

Alla deltagare, även utländska, ska medföra statligt jaktkort.

De utländska personer som deltar på proven kommer inte behöva göra någon särskild ansökan till länsstyrelsen för detta, utan klubben som anordnar provet kommer i stället att skicka in en deltagarlista till länsstyrelsen.

Undantaget för utländska förare gäller endast klubbens jaktprov. När det gäller annan organiserad hundträning och jakt, eller egen träning och jakt, måste dessa personer däremot visa på närmare anknytning till Sverige precis som alla andra utländska jägare