Du är här

Temporära regler för start på eftersöksprov

Covid-19 påverkar många denna sommar

Förhållningsreglerna från Folkhälsomyndigheten och SKK påverkar många medlemmar och SVK:s lokala aktiviteter. Det kan även begränsa möjligheterna att delta på eftersöksprov för många medlemmar under den kommande säsongen.

Ett hinder är att man ska undvika resor längre än två timmar med bil till andra delar av landet än där man bor. Det gäller kanske framförallt resor från storstadsregioner men kan även innebära begränsningar för medlemmar som bor i dessa områden.

Ett annat problem uppstår för de som ingår i en riskgrupp som inte bör eller vill delta i publika sammankomster även om de begränsas till max 50 personer.

Observera att arrangerande lokalavdelning har ansvaret att inte anlita personer ur riskgrupper i rollen som funktionärer och att det är ett personligt ansvar för var och en att följa myndighets rekommendation och SKK:s direktiv.

Mot bakgrund av ovanstående och i syfte att underlätta för våra medlemmar har SVK/HS beslutat om följande temporära regler när eftersöksprov får genomföras och hur resultat från prov får sammanräknas under 2020.

Regler för jaktprov § 8

Fältprov som genomförs under tiden 1/1–30/6 får sammanräknas endast med resultat från eftersöksgrenar som genomförts senast den 30/8 under samma kalenderår. Fältprov som genomförs under tiden 1/7–31/12 får sammanräknas endast med resultat från eftersöksgrenar som genomförts under samma kalenderår men före fältprovet.

Grundprincipen är att fält- och eftersöksprov som genomförs 2020 i överensstämmelse med SVK:s regelverk för jaktprov sammanräknas på vanligt sätt enligt gällande § 8 i provreglerna men följande dispens från reglerna har beslutats.

Temporära regler som tillämpas under 2020

Fältprov som genomförs 2020 kan sammanräknas med resultat från eftersöksgrenar genomförda 2020 före eller efter fältprovet. Det innebär att alla får starta på fältprov 2020 utan att medföra resultat i eftersöksgrenarna.

Ovanstående gäller även för hund som går fältprov i UKL men resultat från eftersöksgrenar måste fortfarande erövras innan hunden blivit 24 månader för att gå till pris.