Du är här

Ny efterfrågad valplista!

Avelskommittén har nu startat upp en valplista till, ”Övriga kullar” för kullar där någon eller båda föräldrarna inte uppnår SVKs avelsmål.
Titt in under fliken RASER och välj din ras – där ligger listan ”Övriga kullar”.
Vill du lägga upp kull på den listan kontaktar du Avelsrådet som lägger upp kullen.
SVK AK