Du är här

Aspiranttjänstgöring Provledare

På SVK Mellansvenskas hemsida ansvarar lokalavdelningen för sitt eget innehåll.

Aspiranttjänstgöring Provledare

Ni inom SVK Mellansvenska som påbörjat utbildningen till Provledare och genomfört den teoretiska delen, nu är det dags att genomföra den praktiska delen så att ni kan auktoriseras till färdig Provledare. Kontakta någon av våra Provledare som tjänstgör under säsongens ordinarie eller särskilda prov och kom överens vilket/vilka prov du kan tjänstgöra tillsammans denne. Meddela även Mellansvenska Vorstehklubbens sekreterare. 
Lycka till! /SVK Mellansvenska:s styrelse

Mer information och regler samt blankett för ”Provledarutlåtande för aspiranttjänstgöring” finner ni på Vorsteh.se Utbildningsmaterial provledare

Praktisk utbildning 

Efter genomförd och godkänd teoretisk utbildning skall provledareleven tjänstgöra tillsammans med auktoriserad provledare vid minst ett (ordinarie eller särskilt) eftersöks-, fullbruks eller fältprov och där få chansen att prövas under handledning. Eleven skall ges möjlighet att tala inför grupp och instruera funktionärer. Önskvärda egenskaper är t ex lugn, trygg, förtroendeingivande, lojal och kunnig. Den handledande auktoriserade provledaren meddelar omgående sin lokalavdelning, på härvid avsedd blankett, vilket utfall elevtjänstgöringen fått.