Du är här

Logga in på nya hemsidan!

Enklare anmälan till prov och utställningar

Snart blir det enklare att anmäla sig till prov och utställningar och samtidigt får vi nya hemsidor. SVK har sedan en tid drivit ett projekt för att göra det enklare att anmäla sig till prov. När det är klart under våren 2019 ska du bara behöva logga in på – ”Min sida”, där dina hundar finns registrerade och anmäla dig till prov.

Nu är du inne på nya hemsidan och kan registrera ditt eget konto. Gå in på Om SVK - Bli medlem/Mitt konto så ser du hur du hur man gör.

På nya sidan finns en Provanmälan (under meny Program) som tillsvidare fungerar som den gamla och du måste fortfarande bifoga Eenskapsblanketten en stund till.

Det nya anmälningsförfarandet ska vara på plats till sommaren. Vi kommer att testa lösningen noga innan vi lanserar den på allvar eftersom vi vill vara helt säkra på att den verkligen fungerar. Proven kommer också att läggas in digitalt av en administratör och domarna ansvarar för resultatredovisning direkt i systemet. För att göra det enklare för lokalavdelningarna kommer vi också att göra så att man måste betala provavgiften för att kunna registrera sin anmälan. Vi kommer att informera lokalavdelningarna och alla medlemmar i god tid innan systemet införs.

Ny hemsida

Samtidigt har vi arbetet med den här nya hemsidan som är gemensam för SVK och alla lokalavdelningar. Syftet är främst att det ska bli mer enhetligt så att du som medlem lättare hittar information både lokalt och centralt. Vi vill också att det ska bli enklare att administrera hemsidan och lägga in ny information. Det ska förhoppningsvis spara tid och ge mer levande hemsidor.

Följande personer sitter med i arbetsgruppen för nya hemsidan och nya anmälningssystemet:

  • Andreas Nyquist
  • Mårten Berg
  • Simon Nyström
  • Marina Skotte
  • Lotta Olovsson
  • Stig-Arne Persson
  • Svante Morén
  • Lotta Ivarsson