Du är här

Årsmöte 2021!!

På SVK Mellansvenskas hemsida ansvarar lokalavdelningen för sitt eget innehåll.

Vi vill ha in förslag från er medlemmar på aktivitet i samband med årsmötet. Vi måste kanske vara beredda på att Coronapandemin håller i sig in på nästa år och då funderar vi på att hålla årsmötet så sent det går för att möjligt kunna vara utomhus eller lokal som är ”säker”.

Maila eller messa någon i styrelsen om ni har något förslag.

Kontaktuppgifter finns på vår hemsida.