Du är här

Provledarutbildning 2021

På SVK Mellansvenskas hemsida ansvarar lokalavdelningen för sitt eget innehåll.

Provledarutbildning har genomförts på Kvinnersta gymnasium idag. 5 deltagare med Lisa Danielsson och Eva Kits Nilsson som utbildare.

Nu är den teoretiska delen avklarad. För er som är provledare under sommaren, glöm inte ta med dessa så att dom får sin praktiska utbildning.

De som deltog på utbildningen var: Åsa Johansson, Susanne Westman, Ida Larsson, Glenn Resare och Henrik Johansson