Du är här

Årsmöte 2021

På SVK Västerbottens hemsida ansvarar lokalavdelningen för sitt eget innehåll.

SVK/Västerbottens årsmöte 2021 kommer att arrangeras digital, via Zoom.

Kallelse, och begäran om anmälan av deltagande, publicerades på hemsidan och Facebook 2021-01-31. Påminnelse har publicerats på Facebook.

De som anmält sig kommer att få mejl med möteshandlingar, samt länk till Zoom-mötet. Samma möteshandlingar publiceras också på denna sida.

Då vi också kommer att presentera möteshandlingarna genom skärmdelning i mötet kommer det inte att vara möjligt att ringa in till mötet.

Vid beslut kommer vi att genomföra röstning via acklamation, dvs att mötesdeltagarna på sedvanligt vis muntligen får ange om de röstar ja eller nej. Vid behov kommer vi att genomföra votering med hjälp av digital handuppräckning i Zoom-mötet. Skulle behov uppstå av sluten votering så har en utomstående revisor vidtalats för att, under tystnadsplikt, ta emot mötesdeltagarnas röster via mejl. Resultatet av den slutna voteringen redovisas sedan anonymt, dvs x röster för förslaget, y röster emot.

Möteshandlingar

Dagordning
Ekonomisk redovisning 2020
Verksamhetsberättelse 2020
Revisionsberättelse
Valberedningens förslag
Verksamhetsplan 2021
Avgifter