Du är här

Årsmöten 2021

Vi står nu inför den tid då årsmöten ska genomföras i våra lokalavdelningar.

Det kan då uppstå många frågor kring detta och hur ett årsmöte ska gå till.

Det kan tex handla om fastställa årsbokslut, beslut om ansvarsfrihet, valberedningens arbete och val av ledamöter mm.

Föreningskommittéen inom SKK har publicerat information om detta under ”Föreningspaketet” som återfinns på denna länk.

Föreningspaket SKK