Du är här

Förändringar i styrelsen

På SVK Bottenvikens hemsida ansvarar lokalavdelningen för sitt eget innehåll.

 

Det blev lite fel här tidigare idag.

Vi kan inte "bara" flytta upp suppleanter att ta en plats som ledamot, det skall väljas på ett årsmöte. Suppleanter kan däremot ersätta saknade(av olika anledningar) ledamöter på ett styrelsemöte.

Detta innebär även att Mattias inte går in som ordförande, men kommer dock att axla arbetet som ordförande tills kommande årsmöte.

Vi inser även att det blev fel redan förra våren när Petter valde att flytta söderut och vi lyfte upp Christer som ledamot.

 

Detta innebär att styrelsens konstellation ser ut såhär tills kommande årsmöte:

Ordförande: Vakant

Vice Ordförande: Mattias Larsson

Kassör: Tommy Lindström

Sekreterare: Lars Hallerfors

Ledamot: Vakant

Ledamot: Martin Ström

Ledamot: Johan Öberg

Suppleant: Karola Lövgren

Suppleant: Christer Holmberg