Du är här

Axelssons Brännvinsplunta

"Bästa hanhund, strävhårig vorsteh"

Statuter

Beskrivning Plunta i tenn med samisk gravyr.
Donator Priset skänkt av Ingmar Axelsson. Instiftat av SVK 2018 som ersättning till "Brännvinspluntan" (erövrat för alltid av Ingmar Axelsson 2017).
Tilldelas

Priset utdelas av SVK:s styrelse efter verksamhetsårets slut. Priset tilldelas ägaren av den bästa hanhunden av rasen strävhårig vorsteh med följande minimikrav:

  • Ska under verksamhetsåret ha erövrat minst två pris på jaktprov (oavsett klass) i Sverige.
  • Därav ska minst ett vara ett 1:a-pris med minst fältbetyg 8.
  • Endast de två bästa resultaten ska räknas. Sammanlagda poängen för dessa resultat är avgörande.
  • Ska ha lägst "Very Good" på officiell utställning i Sverige.
  • Vid lika poäng erövrar den yngsta hunden priset.

Härtill föreligger kravet att ägare/förare av den vinnande hunden ska vara goda representanter för SVK:s ideal i fråga om sportmanship och övrig föraretik.

Erövras Priset erövras för alltid av den ägare som erhållit tre inteckningar men ska dock vandra i minst 10 år varför t.ex. en 4:e inteckning kan vara utslagsgivande.
Gravyr etc Årtalet och hundens samt förarens namn ska förtecknas.

Utdelat

2021 Börjedals Frank Stefan Nilsson, Tomelilla
2020 Börjedals Frans Stefan Nilsson, Tomelilla
2019 Pimen's Dollar Oskar Ström, Boxholm
2018 Paulssons Ask Martin Ohlsson, Degeberga