Du är här

Nya kommitteér i SVK

Huvudstyrelsen i SVK har beslutat att skapa en Exteriörkommitté (ExtK) med Ellen Vesterlund som sammankallande. Utställningsgruppen låg tidigare under avelskommittén. Gruppen för övriga jaktformer som tidigare låg under domarkommittén görs till en egen Jaktkommitté (JaktK) med Fredrik Zethraeus som sammankallande. Information- och datakommittén slås samman till en informationskommitté (InfoK) med Mårten Berg som sammankallande.

Mer information om de nya kommittéerna hittar du som egna menylänkar under Om SVK.