Du är här

Covid-undantagen från reglerna för eftersök upphör att gälla

Under 2020 beslutades att införa vissa undantagsregler med förlängning av tiden för genomförande av eftersöksproven på grund av begränsningarna som infördes med syfte att minska smittspridningen unde covid-19 pandemin. Lokalavdelningarna la ned ett stort arbete med att anpassa proven så att de kunde genomföras på ett smittsäkert sätt. På grund av dessa insatser kunde eftersöksproven under föregående år i stort sett genomföras som planerat.

Mot bakgrund av detta har SVK Hs beslutat ett återgå till ordinarie provregler vad gäller tidpunkt för eftersöksgrenar. Covid-undantaget från 2020 upphör därför att gälla från årskiftet och årets eftersöksprov genomförs enligt gällande regler..