Du är här

SVK/HS reviderar beslut rörande utdelning av vandringspriser för år 2020

SVK/HS reviderar beslut rörande utdelning av vandringspriser för år 2020

Pandemin har haft stor påverkan på vår verksamhet och drabbat många medlemmar. Redan våren 2020 tvingades vi ställa in Riksutställningen och övrig utställningsverksamhet i landet upphörde helt. Många hundar berövades därmed möjligheten att premieras på en nationell utställning. 
I början av 2021 uppstod frågan om hur statuterna för vandringspriserna skulle bedömas och tolkas. Framförallt gällde det bedömningen av vandringspris vars statuter ställer krav på merit ”på officiell utställning i Sverige”.

  • Styrelsen värderade vid sin bedömning några hypotetiska alternativ t.ex.
  • Att inte dela ut några VP för 2020 då inga officiella utställningar genomförts under året.
  • Att bara dela ut VP som inte har krav på utställningsmerit.
  • Att exteriörbedömning kan gälla som merit trots kravet i statuterna på ”officiell utställning”. 
  • Att dela ut VP där krav på merit från officiell utställning i Sverige är uppfyllt.

Styrelsen beslutade initialt att tillämpa vandringsprisernas statuter med krav på officiell svensk utställning och att inte beakta resultat från exteriörbedömning. Styrelsen hade till stöd för sitt beslut inhämtat kommentar och bekräftelse av sin tolkning av statuterna från instiftaren av ett pris där denna fråga var avgörande.

Styrelsen har därefter konsulterat SKK i frågan om hur resultat från exteriörbedömning ska beaktas och fått rekommendationen att det bör betraktas som en kvalitetsbedömning från en officiell utställning. Styrelsen bedömer därför att den initiala tolkning som vi gjorde var för snäv och vi accepterar naturligtvis SKKs rekommendation.

Vi har, mot den bakgrunden, fattat ett nytt beslut som inkluderar merit från exteriörbedömning och vi ser över tilldelningen av samtliga vandringspriser för 2020 med denna utgångspunkt. Det innebär att vandringspriserna kan komma att tilldelas andra än de som redan mottagit priserna.
Redan nu står det dock klart att vandringspriset ”Axelssons Brännvinsplunta” tilldelas Stefan Nilsson och Börjedals Frans, ”den bästa hanhunden av rasen Strävhårig Vorsteh”.

Vi ber om ursäkt för om det beslut vi initialt fattade skapade besvikelse och frustration liksom kanske även vårt reviderade beslut gör. 

SVK/HS
gm/Rolf Grönstedt
Ordf. SVK