Du är här

PM Sangis

På SVK Bottenvikens hemsida ansvarar lokalavdelningen för sitt eget innehåll.

PM för deltagare vid SVK BV ordinarie prov i eftersöksgrenar i Sangis 2021-07-17

Välkommen till provet!

Samling vid Choicegrillen (Lotvägen 1) i Sangis kl 0800.

Om du kommer söderifrån längs E 4, i Sangis sväng höger mot Grynnan och Choice, därefter vänster mot Choicegrillen.

Om du kommer E 4 norrifrån in i Sangis, passera Sangisälven, sväng till vänster vid skyltarna Grynnan och Choice, därefter första till vänster till Choicegrillen.

”Incheckningen” öppnar kl 0730 och ska vara genomförd före samlingen. Vaccinationsintyg och statligt jaktkort uppvisas.

Covid-epidemin är inte över. Under provdagen beaktar vi det främst genom att hålla avstånd till varandra. Det är särskilt viktigt vid samlingar för ”incheckning”, prisutdelning mm.

Organisation: Domare: Anna-Helene Widén och Christer Holmberg

Kommissarie: Ingela Koskenniemi (070-6574582, snoyran@hotmail.com)

Provledare: Roger Kempainen (070-6498088, kempainen.roger@gmail.com)

Övrigt: Det kommer att finnas möjlighet att köpa parisare med bröd samt vatten/läsk under dagen. Medför eget kaffe/motsvarande och rikligt med vatten till era hundar.

Deltagare som medför löptik kontaktar provledaren före ankomsten till samlingen.

Djurmagazinet Kalix sponsrar med en del ”småprylar” vilka kommer att lottas ut bland deltagarna.

Närmaste veterinär: Distriktsveterinärerna Kalix, Maskinvägen 2, 010-1228140

Med förhoppning om ett trevligt och framgångsrikt prov!

Roger Kempainen & Ingela Koskenniemi