Du är här

Blodprov till forskning av EP (epilepsi) på korthårig vorsteh

Blodprov till forskning av EP (epilepsi) på korthårig vorsteh

Norska vorstehklubben har under en tid haft ett samarbete med forskaren Frode Lingaas på Norska Veterinärhögskolan NMBU, Läs mer här om projektet

De forskar om möjligheten att kunna DNA testa korthårig vorsteh för att kunna se om hunden bär på anlag för EP (epilepsi). Detta vore en stor lättnad och framgång om man kan hitta möjligheten för dessa DNA tester.

Avelsrådet för korthårig vorsteh har varit i kontakt med Frode Lingaas och det har då framkommit att för att komma vidare behöver forskarna blod från hundar som har diagnostiserats av veterinär med EP.

Så om du har en hund med diagnostiserad EP och vill hjälpa forskningen framåt samt bibehålla den korthårig vorstehn frisk, hjälp oss och skicka in ett blodprov.

Ägaren får i dagsläget bekosta blodprov samt försändelse själv.

För mer information samt blankett är ni välkomna att kontakta avelsrådet Helen Walsh, e-post