Du är här

Särskilt Prov

Särskilda prov anordnade av medlemmarna själva.      

 Du som vill arrangera ett ”Särskilt prov” skall anmäla detta minst 7-dagar före provdagen. 

Anmälan om att arrangera ett ”Särskilt prov” görs på denna Länk.

Anmälan sänds automatiskt via mail till Carl-Åke Nilsson som lägger upp provet i anmälningssystemet.

Sänd honom gärna ett sms eller ring så han vet om att provet är anmält.

0708-847445.

Provdeltagarna kan sen anmäla sig  till provet. 

Om att delta på särskilt prov

Anmälan om att delta i provet görs på SVK:s huvudsida under rubriken Prov/Utställningar. Klicka där    på aktuella jaktprov, södra, så hittar du provet. 

Senast två dagar före provdagen stängs provet för anmälningar.

Exempel: Om provet går på lördagen, så stängs det för anmälningar 2-dygn före provdagen, alltså på Onsdagen kl 23.59. 

Om du vill delta i provet.

  • Ta kontakt med kontaktpersonen för provet om det finns platser kvar, eller om du kan stå som reserv. 
  • Arrangerandet och dess kostnader för domare, provledare, mark och apportvilt delas mellan deltagarna utöver avgifter till klubben. 
  • Sista betalningsdag infaller 2 dagar innan prov. Anmälan och betalning sker via nya anmälningssystemet. Tag alltid med kopia på betalning för att kunna visa provledaren att du betalt.
  • Dock kan efteranmälan göras under vissa förutsättningar:

    Om det finns platser kvar när provet stängts eller om återbud inkommer.  Om kontaktperson för provet godkänner efteranmälan och om SVK- Södras webbansvarig har möjlighet att öppna provet igen för efteranmälan. Kontaktpersonen kontaktar alla berörda parter, webbansvarig och provledare.

  •  Vid efteranmälan använder ni anmälningssystemets Swish-funktion.

Startavgifter särskilda prov

Fältprov 400 kr
Eftersöksgrenar 350 kr
Fullbruksprov 400 kr