Du är här

Särskilt Prov

På SVK Södras hemsida ansvarar lokalavdelningen för sitt eget innehåll.

Särskilda prov anordnade av medlemmarna själva.      

 Du som vill arrangera ett ”Särskilt prov” skall anmäla detta minst 7-dagar före provdagen. 

Anmälan om att arrangera ett ”Särskilt prov” görs på denna Länk.

Anmälan sänds automatiskt via mail till Carl-Åke Nilsson som lägger upp provet i anmälningssystemet.

Sänd honom gärna ett sms eller ring så han vet om att provet är anmält.

0708-847445.

Provdeltagarna kan sen anmäla sig  till provet. 

Om att delta på särskilt prov

Anmälan om att delta i provet görs på SVK:s huvudsida under rubriken Prov/Utställningar. Klicka där    på aktuella jaktprov, södra, så hittar du provet. 

Senast två dagar före provdagen stängs provet för anmälningar.

Exempel: Om provet går på lördagen, så stängs det för anmälningar 2-dygn före provdagen, alltså på Onsdagen kl 23.59. 

Om du vill delta i provet.

  • Ta kontakt med kontaktpersonen för provet om det finns platser kvar, eller om du kan stå som reserv. 
  • Arrangerandet och dess kostnader för domare, provledare, mark och apportvilt delas mellan deltagarna utöver avgifter till klubben. 
  • Sista betalningsdag infaller 2 dagar innan prov. Anmälan och betalning sker via nya anmälningssystemet. Tag alltid med kopia på betalning för att kunna visa provledaren att du betalt.

Startavgifter särskilda prov

Fältprov 350 kr
Eftersöksgrenar 300 kr
Fullbruksprov 350 kr