Du är här

Dispenser för särskilda prov innan 25/8

HS har beslutat att med hänsyn till ändrade jakttider (för älg) och alltmer begränsad tillgång till fjällmark för prov att tills vidare införa generell dispens att arrangera jaktprov (särskilda och ordinarie) på fjäll och skog från och med 20/8. Dispensen börjar gälla från 2022.