Du är här

Utredning om provverksamheten

SVK:s huvuduppgift är att främja och utvärdera aveln av våra raser och provformerna är en viktig bas för det arbetet. Jaktprovreglerna revideras vart femte år och de senast uppdaterade reglerna börjar gälla från 1 januari 2022. 
SVKs styrelse har tillsatt en utredning under ledning av Mårten Berg. Uppgiften är att göra en förutsättningslös kartläggning av nuvarande provformer, egenskapsbeskrivningar och egenskapstester. Den bör även belysa dessa i relation till gällande rasstandard.
Uppdraget är inte att föreslå förändringar utan syftet är att resultatet från detta arbete ska kunna ligga till grund för uppdragsbeskrivningen för den regelkommitté som ska tillsättas inför arbetet med nästa regelrevidering.

Vi vill involvera er alla i en förutsättningslös och konstruktiv dialog om hur vi ska utvärdera aveln i våra raser i framtiden.

Hur bör vi testa våra allsidiga jakthundar? Vilka provformer vill vi ha och varför? Hur många hundar ska vi ha som mål att testa och hur uppnår vi det? Vad fungerar bra idag? Behöver vi ändra på något? Behöver vi addera något?
Det kommer finnas en sida på vorsteh.se med information om arbetet och hur man kan bidra med förslag, synpunkter eller underlagsmaterial.
Diskussioner och presentationer om kartläggningen kommer ske på ordförandekonferens, domarkonferens, fullmäktige 2023 och andra sammanhang där funktionärer och medlemmar möts. Vi ser fram mot en konstruktiv dialog med syfte att bredda och fördjupa förståelsen och ena synen på och kring vår framtida inriktning.
Rolf Grönstedt
Ordförande i SVK