Du är här

Startavgifter 2022

På SVK Bottenvikens hemsida ansvarar lokalavdelningen för sitt eget innehåll.

Startavgifter 2022

Eftersom vi inte har fått några indikationer på en lösning i nya anmälningssystemet/Payson med olika startavgifter för olika klasser så har styrelsen beslutat att sätta 1 startavgift oavsett klass. Detta underlättar både för provledare, kassör och medlemmar som ska anmäla, då det bara läggs upp 1 sida per prov.

Detta medför då att det blivit något dyrare i någon klass, samt något billigare i en annan klass. Sammantaget är dock avgifterna justerade något neråt.

Nya startavgifter 2022:

Ordinarie prov

Eftersök: UKL/ÖKL/EKL 250kr

Jaktprov: UKL/ÖKL/EKL 400kr

Särskilt prov

Eftersök: UKL/ÖKL/EKL 200kr

Jaktprov: UKL/ÖKL/EKL 275kr

Övriga avgifter för utställning & viltspår står kvar från 2021.