Du är här

Utställning 2022

På SVK Bottenvikens hemsida ansvarar lokalavdelningen för sitt eget innehåll.

HUNDUTSTÄLLNING
SVK Bottenviken inbjuder till utställning i Piteå
SÖNDAGEN DEN 22 MAJ 2022
Plats: Bölebyns fotbollsplan

Domare: Liz-Beth Liljeqvist

Sista anmälnings - och betalningsdag:
26 april 2022
Anmälan till utställningen:
https://www.vorsteh.se/anm%c3%a4lan-utst%c3%a4llning
Lokalavdelning är Bottenviken

Klassindelning:
Valp 4 - 9 månader, Junior 9 - 18 mån, Unghund 15 - 24 mån, Öppen från 15 mån, Jakt från 15 mån, kräver resultat från jaktprov. Veteran från 8 år.
OBS! Anmälan sker till en av klasserna, efter anmälningstidens utgång är byte av klass ej tillåten. Uppfödar - och avelsklass får inbjudan till utställningen vid tillräckligt antal avkommor.

Anmälningsavgifter:
Valp -(4-9 mån), champion - och veteranklass 200 kr. Övriga klasser 350 kr. Avgiften betalas till bankgiro 5751-3657 alt. swishnummer 1231611136. Ange hundens namn, regnr: aktivitetsdatum och klass vid betalning.

Upplysningar:
Emma Forss, 070-5973972
emmsaforss@live.se

VÄLKOMNA!