Du är här

Handlingar till årsmöte 2022

På SVK Östras hemsida ansvarar lokalavdelningen för sitt eget innehåll.

Välkomna till 

SVK Östra årsmöte 2022

Datum: Lördag 26 mars
Tid: kl 15.00
Plats:

Tallmilan på Rosersbergs jaktskytteklubb

   

Årsmöteshandlingar

 

Dagordning

Verksamhetsrapport 2021

Verksamhetsplan 2022

Balansrapport

Resultatrapport

Valberedningensförslag

Revisionsberättelse 

Motioner

Motion

Övrigt

Kommunikationsplan

Arbetsfördelning för styrelse

Årets pristagare kommer att läggas upp efter mötet

Program

15.00 Smörgåstårta 

15.30 Årsmöteförhandlingar och prisutdelning

16.30 Kaffe och choklad med öppen diskussion

Priser

Utdelning av priser har medfört mycket administration för våra funktionärer. Därför har styrelsen beslutat att förenkla hanteringen och följande gäller nu.

Vandringspris

Vandringspris kommer att delas ut till pristagare som kommer till årsmötet. De som inte hämtar sina priser personligen kommer att få tillsänt ett diplom för det erövrade priset. 

Obs! De är av ytterstvikt att de som året innan tilldelas ett vandringsprov återlämnar det innan årsmötet. Kontakt oss via kontakt.ostra@vorsteh.se

Championat

Alla medlemmar i SVK Östra som under 2021 har erövrat ett championat (SEJch, SEUch, SEVch, SEFbch) och som närvarar vid årsmöte och meddelat det i förväg tilldelas rosett om den inte delats ut tidigare i samband med prov alternativt utställning. 

Diplom

Alla som vill ha ett diplom för att ha erövrat ett pris (första-, andra- och tredjepris) på SVK Östra ordinarie prov kan beställa detta hos hos klubben via mail till kontakt.ostra@vorsteh.se