Du är här

Jakt för alla

Bakgrund 

Den fria fjälljakten och all jakt och fiske som vi känner den idag, ovan den så kallade lappmarksgränsen är hotad och kommer att förändras. Det är viktigt att vi jägare och intresserade hundmänniskor deltar i debatten för att göra vår röst hörd. Vi som ursprungligen står bakom detta initiativ är representanter för övre Norra fågelhundsklubben, Södra Norra Fågelhundsklubben, SVK Bottenviken, SVK Malmfälten, Jägarförbundet Norrbotten. Projektet stöttas av Svenska Vorstehklubben.

Syfte

Skapa debatt och belysa eventuella konsekvenser för oss jägare/hundfolk utifrån direktivet och den process som pågår för att utveckla den nya renmarkslagen. Målet är att få regeringen att garantera svenska småviltjägare möjlighet till småviltjakt på statens marker till ett rimligt pris.

Prenumerera på nyhetsbrevet

Klicka på länken Jakt för alla där du kan prenumerera på nyhetsbrevet. Ju fler som registrerar sig ju starkare blir vår röst.