Du är här

Vi vill veta hur du jagar och ser på våra prov

SVK genomför nu en bred dialog och kartläggning av våra jaktprov. Syftet är att göra en förutsättningslös genomlysning av nuvarande provformer.

Därför gör vi nu en medlemsenkätenkät för att skapa ett bra faktaunderlag för den fortsatta dialogen.

Vi vill veta vilken ras du har, vilken lokalavdelning du tillhör, men framför alt hur du jagar och i övrigt använder din hund, samt hur du ser på våra prov.

Idag är det bara en tredjedel av våra hundar som testas prov. Därför är det speciellt viktigt att du som inte brukar gå prov skickar in dina svar.

Vi hoppas att så många som möjligt vill svara på enkäten och hjälp oss att sprida detta till alla medlemmar.

OBS! DU MÅSTE VARA INLOGGAD FÖR ATT SVARA PÅ ENKÄTEN

Hälsningar

Mårten Berg

Vice Ordförande i SVK