Du är här

Enkätundersökning om hur du jagar och hur du ser på våra prov.

På SVK Jämtland-Västernorrlands hemsida ansvarar lokalavdelningen för sitt eget innehåll.

Vi vill veta hur du jagar och ser på våra prov!
Dina svar är värdefulla för att skapa ett bra faktaunderlag för den fortsatta dialogen om våra provformer. 
Idag är det långt under hälften av våra medlemmar som går på prov. Därför är det speciellt viktigt att du som inte brukar gå prov skickar in dina svar.

Från huvudhemsidan: 
"SVKs styrelse har tillsatt en utredningsgrupp under ledning av Mårten Berg. Uppgiften är att göra en förutsättningslös kartläggning och genomföra en bred dialog om nuvarande provformer och vad de utvärderar. Det kan också gälla s.k. egenskapstester och även betrakta prov och tester i relation till gällande rasstandarder."

För att få mer information om regelrevideringen klickar här.
För att komma till enkätundersökningen klickar du här.

 


Foto: Lena Granholm