Du är här

Blankett milersättning 2022

SVK inför höjd milersättning från 1 april 2022

SVK höjer milersättningen till alla domare, funktionärer och förtroendevalda från den 1 april 2022 men det är frivilligt att begära den höjda ersättningen som ska redovisas på separat rad på reseräkningen.

Skattefri milersättning          18,50 kr/mil

Skattepliktig ersättning         12,50 kr/mil   (Frivilligt att begära denna ersättning)

Ny milersättning                   31,00 kr/mil

Avgår 30% skatt                   -3,75 kr/mil

Att utbetala                         27,25 kr/mil

Lokalavdelningens kostnad   34,92 kr/mil

Utbetalning av den skattepliktiga ersättningen innebär att lokalavdelningen ska registrera sig som arbetsgivare. Lokalavdelningen ska erlägga sociala avgifter på den skattepliktiga delen med 31,42% (10,21% till personer som vid årets ingång fyllt 65 år) och 30% preliminärskatt ska innehållas innan ersättningen utbetalas.

Exempel som visar skillnad vid 10 mils resa

Vid 18.50 kr/mil

Kostnad för Lokalavdelning: 349,28 kr

  • 31.00 kr/mil * 10 mil = 310 kr
  • Sociala avgifter 12,50 kr/mil*10 mil * 0,3142 = 39,28 kr

Ersättning till den enskilde: 272,50 kr

  • 31.00 kr/mil * 10 mil = 310 kr
  • Avdrag skatt, 30 % = - 37,5 kr
    (12,50*10 mil*0,3)

Lokalavdelningen har, i och med att ersättningen blir skattepliktig, skyldighet att redovisa sociala avgifter samt innehållen skatt för mottagaren till skatteverket.

Klicka på bilden så laddas blanketten ned och du kan spara den på din dator

Excelversion att ladda ner