Du är här

Anmälan om träningsaktivitet till SVK

På SVK Mellansvenskas hemsida ansvarar lokalavdelningen för sitt eget innehåll.

För att omfattas av tillståndet från SKK för prov- och träningsverksamhet i tiden 1 mars - 20 augusti måste anmälan skickas in till SVK.
Detta gäller alla ordinarie- och särskilda prov, samt alla träningsgrupper och träningstillfällen.
Aktivitet som inte är anmäld omfattas inte av tillståndet

Mer information och blankett för anmälan finner du här