Du är här

Anmälan om träningsaktivitet  FAQ

På SVK Västsvenskas hemsida ansvarar lokalavdelningen för sitt eget innehåll.

Anmälan om träningsaktivitet  FAQ

För att omfattas av tillståndet för prov- och träningsverksamhet i tiden 1 mars - 20 augusti måste anmälan skickas in till SVK. Detta gäller alla ordinarie- och särskilda prov, samt alla träningsgrupper och träningstillfällen.OBS Aktivitet som inte är anmäld omfattas inte av tillståndet

Klicka här för mera info/anmälan

 

Detta är några av frågorna och de svar vi har givit:

Varför gäller tillståndet från 1 mars till 20 augusti? Andra tider gäller ju för våra hundar?

I Jaktförordningen (1987:905) § 16 står att ” jakthundar som är lämpade för respektive jaktändamål (får) användas av jakträttshavaren eller av en annan person med jakträttshavarens medgivande vid tillåten jakt och vid jaktträning. Den tid som gäller är 16 augusti till 15 april. För Dalarna, Gävleborg, Västernorrland, Jämtland, Västerbotten och Norrbotten är tiden 16 augusti till 30 april.

Vi har inte fått någon förklaring till varför Länsstyrelserna har angett 1 mars till 20 augusti. Antingen bygger det på äldre beslut eller att man inte har kunskap om de specialregler som gäller för våra hundar. Vi baserar oss dock på SKK:s beslut som också anger tiden 1 mars till 20 augusti. Detta är dock något vi kommer att ta upp med SKK

Besluten är lite olika i de olika Länsstyrelserna? I vissa beslut står det att apporterande hundar inte behöver något tillstånd?

I Jaktförordningen (1987:905) § 18 står att Länsstyrelserna i vissa fall kan besluta om undantag. Det är det som gäller i detta fall. I Länsstyrelsernas beslut står att de ger SKK rätt att delegera tillståndet till hundklubbar anslutna till SKK.

Mot den bakgrunden är det SKK:s beslut som gäller för oss, inte de enskilda besluten i olika Länsstyrelserna.

SKK har också varit i kontakt med Naturvårdsverket som ställde sig tveksamma till om Länsstyrelserna över huvud taget kan fatta den typen av beslut att tillstånd inte behövs.

Varför ska vi kontakta polisen och hur gör man det?

I besluten från Länsstyrelserna står att polisen skall kontaktas. Det står också i SKK:s beslut. Vi har varit i kontakt med Länsstyrelsen i Västmanland som inte kunde ge någon information om hur man kontaktar polisen. Vi kontaktade då Polisregion Mitt och frågade om vi kan skicka till de officiella adresser som uppges på hemsidan. Polisregion Mitt och flera andra regioner har svarat att det fungerar alldeles utmärkt och att de skickar vidare till berörda polismyndigheter. Vi ska nu kontakta alla polisregioner för att säkerställa att det fungerar i hela Sverige.

Om jag går ut och tränar själv på min egen jaktmark, måste jag sända in anmälan då också?

Det finns inget undantag för privata träningar i nuvarande tillstånd. Därför gäller att anmälan måste skickas inför att man ska omfattas av tillståndet. Utan anmälan bryter man mot Jaktförordningens § 16.