Du är här

SVK HS bjuder in unghundar att delta vid spårtest efter hare i Skåne 10-11 september

Bakgrunden för att vi genomför ett test

I medlemsenkäten fick vi flera förslag på kompletterande provmoment som skulle kunna införas. SVKs styrelse planerar därför att genomföra ett utvärderande test på löpa efter hare där djuret inte är synligt för hunden. Testet genomförs utanför Svedala i Skåne 10 - 11 september. 

Målet med testerna är att få mer kunskap och praktisk erfarenhet som kan ligga till grund för framtida beslut. 

Så här genomförs provet

Hunden bedöms på färsk vittring efter hare (eller räv). Föraren får följa hunden i lina de första 30 meterna av löpan. Hunden skall under huvuddelen av arbetet på löpan vara synlig för domaren för att bedömning skall vara möjlig. Här utvärderas hundens förmåga att hålla fast i spåret och viljan att spåra och att självmant återgå till föraren. 

Spårvilja karaktäriseras av att hunden vill följa löpan spontant och att den fortsätter spåra, istället för att söka, om den tappar kontakt med vilt som den följer samt att den fortsätter spåra även under svåra förhållanden. 

Spårsäkerhet avser hundens sätt att arbeta på löpan och utmärks av att hunden spårar lugnt och stabilt och klarar att lösa svårigheter den stöter på. 

Bedömning vid provet

Vid bedömningen läggs större vikt vid uppvisad spårvilja och spårsäkerhet än vid löpans längd. Det noteras om hunden skallar på löpa eller vid synkontakt med vilt, eller inte skallar eller om den skallar omotiverat, när den varken har synintryck eller vittring av vilt. 

Dessa medlemmar leder provet

Robin Morgan, uppfödare av KlM, Glenn Johansson och Victor Paulsson, båda uppfödare av strävhårig vorsteh, leder testet och bedömer hundarnas arbete. Alla tre har stor kunskap och erfarenhet av testmomentet. 
 

Vem kan delta?

Till testet bjuder vi in unghundar i åldern ca 10-16 månader representerande så många av våra raser som möjligt. 

Anmälan

Provet är öppet för anmälan under SVK Södra i provkalendern

  • Deltagande i testet är gratis
  • Anmälan gör du på samma sätt som till andra jaktprov
  • Du hittar testet under Aktuella jaktprov/SVK Södra som ett särskilt prov ”HS test på harlöpa
  • När du gjort din anmälan och sparat så kommer du till Betalning. Bortse från det, ditt prov är sparat. Eftersom det är obligatoriskt att fylla i klass ber vi dig kryssa för UKL.
  • När du ser provet på din sida kommer status att vara Klar för betalning, men det kan du som sagt bortse från eftersom provet är gratis
  • Vid överteckning lottas platserna
  • Vi kommer att skicka ut ett PM till alla som kommer med på provet med tid, plats och annan praktisk information

Har du frågor

Frågor kan mailas till Info@vorsteh.se