Du är här

PM Öland.

På SVK Småland-Östergötlands hemsida ansvarar lokalavdelningen för sitt eget innehåll.

PM för Ölandsproven är utskickat.
Så kolla era mailboxar och bekräfta.
I år är det många som deltaga så en reservlista är upprättad.