Du är här

Novemberutställningen 2022

På SVK Västerbottens hemsida ansvarar lokalavdelningen för sitt eget innehåll.

Välkomna till novemberutställningen den 20 november 2022. Utställningen är ett samarrangemang med VBFK.

Plats: Stall Peka, Fällforsån, Umeå.
Domare: Marie Nylander.
Start: 9:00, insläpp klockan 8:30.

Var noga med att ange korrekta uppgifter för din hund. Vi kommer inte att ha möjlighet till efteranmälan. Därför är det extra viktigt att du ser till att betala och anmäla korrekt innan söndagen den 30 oktober.

Valpklass 4 – 9 månader och veteranklass 250 kronor, övriga klasser 450 kronor. Betalning till plusgirokonto 675 22 – 3 eller swish 1230055418. Ange Novutställning22, hundens namn och registreringsnummer. Finns det utrymme för ägarens namn så skriv in det också.

Vid frågor kontakta Maria Viklands, maria.viklands@gmail.com