Du är här

Årsmöte 10 mars

På SVK Östras hemsida ansvarar lokalavdelningen för sitt eget innehåll.

Hoppas att så många som möjligt kommer till vårt årsmöte! Vi går igenom året som gått, delar ut priser och lyfter blicken för 2019 – och såklart minglar & fikar. Kom ihåg att klubben drivs av oss medlemmar och vi behöver engagemang och uppslutning för att få allt att fungera. Ses i mars!

Tid: 10 mars klockan 13.00

Plats: Tallmilan på Rosersbergs jaktskytteklubb

Motioner/övriga frågor som önskas tas upp på mötet skall vara Ordförande Magnus Eklund, eklund.josh@gmail.com , tillhanda senast 3 veckor innan mötet dvs. senast den 17 februari.