Du är här

Styrelsen SVK Södra

På SVK Södras hemsida ansvarar lokalavdelningen för sitt eget innehåll.

Ordförande 

Göran Ask    070-816 10 75    Blentarp    mail

Vice Ordförande

Carl-Åke Nilsson    070-884 74 45    Vomb     mail

Sekreterare    

Lotta Fogde Andréasson 0730-69 41 44  mail

Ledamot

Håkan Jönsson  070- 32 16 097 mail

 

Ledamot    

 Sten Rodenstam 073- 8035 144     mail 

Ledamot  

Pär Svahn 072-168 59 42 mail

Ledamot    

Niklas Öhrn  0702 -77 70 97   mail

Suppleant   

Sandra Buregård 070-95 01 394 mail

Kassör adjungerad 

Agneta Ericsson 070-39 99 720 mail