Du är här

Styrelsen SVK Södra

På SVK Södras hemsida ansvarar lokalavdelningen för sitt eget innehåll.

Ordförande 

Göran Ask    070-816 10 75    Blentarp    mail

Vice Ordförande

Carl-Åke Nilsson    070-884 74 45    Vomb     mail

Sekreterare    

Lotta Fogde Andréasson 0730-69 41 44  mail

Ledamot    

Linda Eklund 0722-12 42 77  Blentarp mail

 

Ledamot    

 Malin Ohlsson   0707-55 92 22     mail 

Ledamot  

Pär Svahn 072-168 59 42 mail

Ledamot    

Niklas Öhrn  0702 -77 70 97   mail

Suppleant/kassör   

Jeanette Eriksson 0708-933953  mail

Loarp 3500 Kågeröd