Du är här

Fullmäktige 2019

Lördag 25 maj 2019 arrangerades SVK:s fullmäktige. Söndag 26 maj var diskussions- och arbetsdag för styrelsen och delegaterna.

Fullmäktigemötet är SVK:s högsta beslutande organ. Fullmäktigedelegaterna utses av lokalavdelningarna och genom dessa för lokalavdelningarna sin talan och utövar sin rösträtt. Ordinarie fullmäktigemöte hålls vartannat år under maj eller juni månad.

Extra fullmäktigemöte hålls om revisorerna så yrkar, om minst 1/3 av fullmäktigedelegaterna så yrkar eller om styrelsen så beslutar.