Du är här

SVK Småland-Östergötland

På SVK Småland-Östergötlands hemsida ansvarar lokalavdelningen för sitt eget innehåll.

Aktuellt

2022-03-13

SVK genomför nu en bred dialog och kartläggning av våra jaktprov. Syftet är att göra en förutsättningslös genomlysning av nuvarande provformer.

Därför gör vi nu en medlemsenkätenkät för att skapa ett bra faktaunderlag för den fortsatta dialogen.

2022-02-23

Grattis Anders till årets funktionär!

Motivering.

2022-02-20

SVK tog i början av 2014 beslut om att Beteende- och personlighetsbeskrivning hund (BPH) skall användas inom SVK för mentalbeskrivning av våra hundar.

2022-02-20

Svk Småland-Östergötland bjuder in till en digital utbildning i grundläggande hundmassage, onsdagen den 23 mars, klockan 18,30-20,30.

2022-02-10

Jönköpingsgruppen fortsätter med sina träningar!

Nu bokade tillfällen:

20/2 kl 16

6/3 kl 16

20/3 kl 16

Plats: Clinic Arena, Tenhult

Har du missat detta och vill vara med?