Du är här

Vandringspriser

På SVK Bottenvikens hemsida ansvarar lokalavdelningen för sitt eget innehåll.

DEBUTANTPOKALEN (ÖKL)

Instiftat av Ann-Christin och Åke Lindberg, Arvidsjaur 1985.

Ursprunglig silverpokal saknar plats för fler inteckningar, var av ny pokal cirkulerar from 2009.

Utdelningar Deputantpokalen.pdf

Statuter:

Delas ut till bästa debutant i ÖKL jaktprov anordnat av SVK Bottenviken.

Med "bästa debutant" menas hund som startar på prov i ÖKL för första gången.

Krav - lägst betyg 5 på fältdelen och godkända prov i bruksgrenar.

Om flera hundar har samma poäng på fältdelen ska de skiljas enligt följande:

1. Hund med bästa apporterings poäng går före.

2. Om hundarna ej kan skiljas, vinner den med högsta sammanlagda poäng.

3. Om hundarna ej kan skiljas, går yngre hund före.

4. Domaren avgör om ovanstående ej särskiljer hundarna.

Den som först erhåller 3 inteckningar i priset tar det för evigt.


SKOGSSTJÄRNAN, vandringspris till bästa rapportör i skog

Instiftat av Didrik Skarin, Arvidsjaur 2009.

Syftet är att lyfta fram underlaget skog och premiera det unika i den genuina skogshunden.

Priset består av en tavla med motiv av SJCHRåvatj Tjikuna.

Utdelningar Skogsstjärnan.pdf

Statuter:

1. Högsta totalpoäng, oavsett klass, blir provets bästa hund enligt SVK:s provregler.

2. Lägst 7:a på fält, samt att hunden skall ha uppvisat minst en godkänd rapportering.

3. Vid lika poäng går yngre hund före.


KÅSAN, SVK Bottenvikens bästa viltspårhund av vorsteh-ras

Instiftat 1971 av G. Hansson och B. Fasth.

Premie för bästa viltspårhund av vorstehras i anlags- eller öppenklass.

Priset består av en träkåsa.

Utdelningar kåsan.pdf

Statuter: Domaren utser


ÄLGEN, SVK Bottenvikens bästa viltspårhund

Instiftat av Bengt Tapani

Premie för bästa viltspårhund i anlags- eller öppenklass.

Priset består av en älgstaty.

Utdelningar Älgen.pdf

Statuter: Domaren utser


Bästa hund – SVK Bottenviken

 

Med anledning av att flertalet av SVK Bottenvikens VP har avslutats, då de tillfallit förare enligt statuter, införs ett pris till Bästa hund. Priset delas ut till Bästa hund i respektive klass, UKL, ÖKL och EKL hemmahörande i SVK Bottenviken, med startår 2019.

Aktuell för priset är SVK Bottenviken hund som deltagit någon gång på utställning arrangerat av SVK Bottenviken med godkänt resultat, dock ej Disqualified (D) i officiell klass, dvs lägst Juniorklass. Hunden behöver inte delta i utställning varje år för att vara aktuell men poäng från tidigare utställning medförs ej. Endast resultat från innevarande år ingår.

Poängberäkning.

Jaktprov oavsett underlag, ordinarie- eller särskilt prov samt ordinarie utställning i SVK Bottenvikens regi. Vid start i flera klasser och utställd under innevarande år, räknas resultat från utställning en gång.

Endast ett resultat (det högsta) från jaktprov samt utställning räknas under innevarande år.

  • Vid lika poäng väger resultat från jaktprovs resultat tyngre än utställning.
  • Vid lika även där går priset till den med högsta fältpoäng.
  • Vid lika avgör apportbetyg.
  • Vid lika går det till yngsta hund.
Pris Poäng
1:a 10
2:a 5
3:a 2
Excellent 4
Very Good 3
Good 2

Bästa UKL

Bästa ÖKL

Bästa EKL


Ladypokalen

Instiftat 2002 av SVK Bottenviken för att lyfta fram alla kvinnliga förare inom SVK vid lokalavdelningens prov. Inledningsvis genomfördes provet vartannat år i skog och fjäll, Ladies Trial. From 2009 genomförts provet i skog och bytte namn till Ladypokalen 2007.

Vinnare Ladypokalen

Statuter:

Högsta sammanlagda poäng oavsett klass.

Vid lika går pokalen till yngsta hund.


KM lerduveskytte

Återinfört 2020.

Vinnare KM Lerduveskytte

 


Avslutade Vandringspriser

SILVERTJÄDERN (ÖKL)

Instiftat av SVK Bottenviken 1977, fd. Reivo-Auktsjaurprovet.

Priset består av en silvertjäder monterad på träplatta.

Utdelningar Silvertjädern.pdf

Silvertjädern (ÖKL) tillföll Didrik Skarin med inteckning år 1999, 2001 och 2021.

Statuter:

Segrare i klassen

1:a pris på jaktprovet krävs för utdelning

Vid 3 inteckningar avslutas priset.

Utdelas till bästa ÖKL vid ordinarie skogsprov.

Vid lika poäng går det till yngsta hund.

 

JUBILEUMSPRISET

Statuter: Jubileumspriset är ett aktivitetspris som skall tilldelas föraren av den hund som samlat mest poäng på lokalavdelningens prov och utställningar, endast ett betyg får räknas från varje delgren, godkänt fältbetyg skall alltid vara med. Priset ska vandra i 10 år med start 1993.

Avslutat 2003 

Jubileumspriset tillföll Tom Ringholm (Nilsson) med 4 inteckningar.

 

SILVERTJÄDERN (UKL)

SVK Bottenvikens VP instiftat 1977.

Statuter: Tilldelas unghund med 1:a pris på jaktprov, avsluts vid 3 inteckningar.

Avslutat 2009

Silvertjädern (UKL) tillföll Roger Seppä med inteckning år 1982, 1991 och 2009.

 

TENNHUNDEN (UKL)

Instiftat av Tommy Andersson 1977.

Statuter: Tilldelas unghund med 1:a pris på jaktprov, avslutas vid 3 inteckningar.

Avslutat 2009

Silvertjädern (UKL) tillföll Roger Seppä med inteckning år 1982, 1991 och 2009.

 

HÜDIS VP (BÄSTA TIK)

Instiftat av Berndt och Birgitta Fasth 1980.

Statuter: Tilldelas tik med 2 priser på jaktprov i Norden var av ett av fältbetygen skall vara lägst 8. Tiken skall ha tilldelats 1:a pris ÖKL el 1:a pris UKL med HP vid utställning.

Avslutat 2007 på instiftarens begäran

Hüdis VP (bästa tik) tillföll Didrik Skarin med 2 inteckningar.

 

EXTERIÖRPRISET

Instiftat av SVK Bottenviken 1998, Priset består av en akvarellmålning med motiv av orre målat av konstnären: Tore Nordlund, Piteå.

Statuter: Tilldelas BIS-vinnande hund vid klubbens vårutställning.

Avslutat 2007, styrelsebeslut.

Exteriörpriset tillföll Ann-Helen Widén med 4 inteckningar.

 

STURE BLOMS VANDRINGSPRIS

Instiftat till minne av Sture Blom av vänner inom och utom SVK Bottenvikens lokalavdelning.

Priset - skinnryggsäck - delas ut första gången 2001 och skall vandra i 10 år. Priset lottas därefter ut mellan de som har inteckning.

Avslutat 2012

Sture Bloms VP tillföll Martin Bergström.

 

TRIPPELCHAMPION EGO`S VP I SKOG (EKL)

(9 elitettor i skog och fjäll!)

Instiftat av Ruth och Sigurd Sandström, Arvidsjaur 1987. Priset består av ett tennfat.

Statuter: Tilldelas bästa hund i EKL som erövrat ett 1:a pris på huvudprovet , nuvarande "Norrveckan".

Avslutat 2017

Trippelchampion Ego´s VP tillföll Didrik Skarin med 3 inteckningar.

Utdelningar Ego's VP.pdf

 

SKOGSPRISET

Instiftat av SVK Bottenviken 1998 i syfte att premiera den skicklige skogshunden.

Priset består av en akvarellmålning med motiv av tjäder målat av konstnären: Tore Nordlund, Piteå.

Avslutat 2017

Skogspriset tilldelades Didrik Skarin med 3 inteckningar.

Utdelningar Skogspriset.pdf

 

VP för Bästa hund i SVK Bottenviken (fd. Fjällpriset)

Instiftat av SVK Bottenviken 1998, med nya statuter 2013.

Syftet är att premiera den skicklige jakthunden.

Priset består av en akvarellmålning med motiv av ripa målat av konstnären Tore Nordlund, Piteå. Till tavlan medföljer en speciell transportlåda. Skall vara ständigt vandrande (till styrelsen beslutar annat). Styrelsen kan fatta beslutet att enbart utdela det för året tillhörande diplom.

Utdelningar Bästa Bottenvikshund.pdf

Utdelningar Fjällpriset.pdf

Statuter:

Priset tilldelas bästa hund tillhörande SVK Bottenviken,oavsett klass, som startar vid något av SVK Bottenvikens jaktprov, såväl ordinarie som särskilda prov och på underlag såväl skog som fjäll. I dagsläget arrangeras fjällprov endastsom särskilt prov.

Priset tilldelas hund med 1:a pris och med högsta fältpoäng.

Vid lika fältpoäng avgör apportbetyg.

Vid lika apportbetyg går högsta sammanlagda poäng före.

Vid lika även där går priset till yngsta hund/tik.