Du är här

SVK Östra

På SVK Östras hemsida ansvarar lokalavdelningen för sitt eget innehåll.

Aktuellt

2021-07-22

Sedan 2020 så sker anmälan om att arrangera ett särskilt prov via en webbaserad blankett. För att komma direkt till blanketten, besök denna länk.
 

2021-06-30

För mer information och dagordning till det extra årsmötet 2021 se här. 

2021-06-13

Valberedningens ledamöter har meddelat att de lämnar sitt uppdrag. 

Styrelsen har därför haft ett extra möte där även revisor Maria Forss och SVK:s ordförande Rolf Grönstedt deltog.
På mötet diskuterades den uppkomna situationen.

2021-06-01

Har du glömt att betala din medlemsavgift kan du betala direkt med att logga in på Ditt konto och klicka på grön flik (betala och administrera medlemsavgift) eller betala till SVK bg 856-4056. Ange namn, medlemsnr samt adress. 

2021-05-24

SVK Östra bjuder in till Beteende- och personlighetsbeskrivning för hund (BPH) på Bro-Håbo Brukshundklubb för SVK:s raser. 

Tryck här för mer information