Du är här

Om oss

SVK Södra är en av tio lokalavdelningar inom Svenska Vorstehklubben och organiserar de ca 300 medlemmar som bor i Skåne och Blekinge.

SVK Södra organiserar olika jaktprov t ex fältprov på vår och höst, där det på hösten infaller ett Skåneprov som är en gammal tradition medan Frisks prov är en nyare företeelse och sprunget ur ett arv efter makarna Hugo och Inga Frisk. Vidare arrangerar vi officiella utställningar; en på höst och en på vår, fullbruksprov samt prov i eftersöksgrenarna, dvs apportering på spår och i vatten . En stor verksamhet inom vår södra avdelning är viltspår där våra viltspårdomare dömer ca 400 viltspår per år, det är dock inte bara vorstehraserna inräknat där. Klubben bedriver också träningsträffar i de olika diciplinerna samt har medlemsmöten och utbildninar och träffar.