Du är här

Ny hemsida

Vi arbetar med en ny hemsida som kommer att vara gemensam för SVK och alla lokalavdelningar. Syftet är främst att det ska bli mer enhetligt så att du som medlem lättare hittar information både lokalt och centralt. Vi vill också att det ska bli enklare att administrera hemsidan och lägga in ny information. Det ska förhoppningsvis spara tid och ge mer levande hemsidor.