Du är här

Klubbens historia

På SVK Östras hemsida ansvarar lokalavdelningen för sitt eget innehåll.

Texten om Östra avdelningen av Svenska Vorstehklubben historia skrevs i samband med klubbens 50-årsfirande av medlemmen Ulla-Britt Schwang.

1954

Den 20 maj 1954 föddes en liten Stockholmsavdelning vid ett konstituerande sammanträde i Kungl. Huvudstaden. Födelsedagsbarnet firades ståndsmässigt med god mat och dryck (som alltid på den ”gamla goda tiden”) och Arvid Öhlin från Drottningholm utsågs att leda den nyfödde på de första stapplande stegen mot att förhoppningsvis växa till en stor och stark lokalavdelning. Vid årets slut kunde man räkna in 56 medlemmar i den nya avdelningen, däribland sådana profiler som Åke Nyberg, Lennart Söderholm, Thom Henningsson, Max Carlstén, Henning Johnsson och Harry Hamilton.

Stockholmsavdelningen fick 1957 förtroendet att arrangera Vorstehklubbens 40- årsjubileum med riksprov och utställning. Provmarkerna på Munsö var utomordentliga men de 23 deltagande hundarna (17 korthår och 6 strävhår) tvingades utstå både storm och regn och resultaten blev kanske därefter. En okänd donator gjorde det möjligt att fira jubiléet med pompa och ståt och hundratalet personer avnjöt en storstilad middag på Solliden på Skansen. Värt att notera är att SVKs magnifika ordförandeklubba, tillverkad av hort- och rådjurshorn, skänktes till klubben vid detta tillfälle av ”jägare Åhman”.

1958 tilldelades Harry Hamilton SVK:s finaste utmärkelse ”Stora Hederstecknet” och 1959 blev Max Carlstén hedrad på samma sätt.

Årligt jaktprov

Under slutet av 50- och början av 60-talet arrangerade varje lokalavdelning med självaktning ett årligt jaktprov – eller bruksprov som det hette då, således inte på något sätt att jämföra med våra dagars ”bruksprov”. Deltagarantalet på proven var ganska lätthanterligt, eller vad sägs om 6 startande på 1958 års prov. 1962 skrällde man till ordentligt med hela 9 deltagare! Arvid Öhlin avlöstes på ordförandeposten av Thom Henningsson och vi kunde samtidigt notera att medlemsantalet närmade sig de hundra.

1965 var det åter dags för Stockholmsavdelningen att arrangera riksprovet. Fem unghundar, 6 öppen- och 16 elitklass deltog på marker vid Hörningsholm. Några hundar deltog emellertid i två klasser, så antalet startande ekipage var färre. En insats värd all beundran stod Evert Cassemarks RIPP för genom att dels få ett 2:a pris i unghundsklass och dels – hör och häpna – vinna elitklassen! Vi bugar och bockar och niger för denna bedrift.

1967 fick ytterligare två av klubbens medlemmar Stora Hederstecknet, nämligen Nils Lundqvist och Arne Mattsson.

Sundsta’s marker

Avdelningen hade, som alltid i en storstadsregion, svårt att finna lämpliga provmarker, men 1969 löstes problemet genom att vi tack vare Ola Baalach fick möjlighet att utnyttja Sundsta’s marker för det årliga jaktprovet under en följd av år. I slutet av 60-talet startade också den årliga klubbmatchen mellan engelska och kontinentala hundar. Den publikvänliga ”kampen” gick under ett stort antal år av stapeln under första halvan av december på Bränninge gård utanför Södertälje. Vädret var oftast minst sagt kylslaget och glögg och pepparkakor var alltid lika uppskattat. Jag glömmer heller aldrig den korthårshanen som kastade sig ut i den frusna ån, sprängde isen och simmade mellan flaken till andra sidan, apporterade fasanen i ett perfekt grepp och störtade sig ner i isen igen för att göra en oantastlig avlämning till husse. Hurra för sådana hundar! Segern har varierat under åren, men jag har en stark känsla av att ”våra” hundar haft flest segrar.

Namnbyte

1971 bytte den gamla Stockholmsavdelningen namn till Östra avdelningen, i dagligt tal benämnt Östsvenska. När Stockholmsavdelningen såg dagens ljus fanns redan en lokalklubb som hette Södermanlands vorstehklubb, men den blev inte så långvarig. Stockholmsavdelningen fick allt fler medlemmar från Sörmland och Uppland och då var det ganska naturligt att det nya namnet blev ”Östra”. Ordförandeklubban passerade många händer under 70-talet. 1972 tog Lennart Albanus, som varit med redan från starten, över klubban, 1975 valdes Ola Baalach till ny ordförande och efterföljdes av Lennart Söderholm 1977. Vid SVK:s årsmöte 1977 kunde vi också med stolthet notera att Lambart von Essen, redan tidigare belönad med Stora Hederstecknet, utsågs till hedersmedlem i SVK. 1978 valdes Ove Jansson till ordförande och året därpå firades klubbens 25-årsjubileum med en bättre middag i samband med årsmötet och i närvaro av SVKs dåvarande ordförande med hustru, Åke och Pirkko Sjöström.

Full fart

Under senare hälften av 70-talet höjdes klubbens aktivitetsnivå väsentligt. Utöver jaktprov och utställningar arrangerades viltspårprov, gärna i kombination med s.k. familjedagar, dressyr- och träningskurser, studiecirklar, samt ett under flera år mycket uppskattat evenemang, nämligen en veckas fjällträning i Härjedalen. 1977 fick avdelningen också genom familjen Wallers kontakter tillgång till perfekta provmarker på Gimmersta/Fogelstad i Sörmland. Oftast god fågeltillgång (den befintliga vilda stammen ökades på genom utsättning), jaktprovsmiddagar med god mat och dans, allt som allt en ”social” höjdpunkt för medlemmarna under hela åtta år. Vad jag kommer ihåg så var det inte heller så mycket tal om tävling på den tiden. Vi applåderade goda insatser och beklagade dem som misslyckats av en eller annan anledning. Visst var det osedvanligt trevligt om Du och Din hund lyckades gå till pris, men för de flesta av oss var jaktprovet ett härligt tillfälle att umgås, byta åsikter om allt mellan himmel och jord och frossa i jakt(provs)minnen. Ett oförglömligt minne från den tiden är t.ex. 1981 års jaktprov då Åke Nyberg med korthårshanen Zacko av domarparet Berndt Fasth och Sigurd Sandström tilldelades 10 – 10 – 10 –10 efter flera timmars stenhård mangling på provmarkerna. Vilken uppvisning!

Ett jaktprov med alldeles speciell charm gick under några år av stapeln i januari månad på Frötuna gods i Uppland. Det är ju inte så alldeles vanligt att vägen till provplatsen kantas av skyltar med uppmaning ”Akta, fasaner på vägen”!

Åke Nyberg, en av SVK:s allra skickligaste dressörer och författare till SVK:s dressyrhandbok, belönades med Stora Hederstecknet 1980.
1981 blev Kenneth Sundvall ny ordförande och följdes sedan 1984 av Ingemar Ström. 1984 firades också klubbens 30-åriga tillvaro med ett årsmöte som förlades till en Ålandsfärja. SVK:s ordförande Berndt Fasth med hustru var uppskattade gäster och efter första kvällens galamiddag med dans kunde årsmötet, trots en viss märkbar ”seghet” hos en del medlemmar, genomföras på hemvägen mot Stockholm.

Kvinnlig ordförande

Nya vindar svepte fram i slutet av decenniet och våra damer ”övertog” klubben 1988. Östra fick sin första (och hittills enda) kvinnliga ordförande i Eva Siewertz. Till sin hjälp hade Eva dessutom både kvinnlig kassör och sekreterare. Eva flyttade så småningom norrut och Ingemar Ström återkom som ordförande 1991 och avlöstes i sin tur av Göran Pettersson 1993.

År 1994 firades återigen jubileum, denna gång 40 år, och årsmötet förlades till Öster-Malma. Bland aktiviteterna ingick en rundvandring med information om verksamheten samt ett föredrag av Lambart von Essen om ”Projekt fjällgås”, följt av en lukullisk måltid med hjort från eget hägn och avslutades med dans i slottssalen. Med anledning av födelsedagen ordnades också ett särskilt jubileumsprov, ett fältprov alla klasser, på Frötunas fågelrika marker. Vid festmiddagen kunde Berndt Fasth – minst sagt välförtjänt - utdela Stora Hederstecknet till Kenneth Sundvall för hans mångåriga trägna arbete för SVK. Året därpå, vid fullmäktigemötet 1995, skrevs en liten bit historia genom att Stora Hederstecknet för första gången delades ut till en kvinna, nämligen Ulla- Britt Schwang.

Under senare delen av 90-talet skedde inga större förändringar inom klubben, förutom byten av ordförandeklubban (Olle Widell 1995, Christer Hallgren 1998) och millenniumskiftet innebar heller inga drastiska förändringar – inte ens de med bävan förväntade datorhaverierna! Det är onekligen intressant att jämföra dagens aktivitetsprogram med det enda jaktprov man anordnade i tidernas begynnelse! Idag finns ett otal arrangemang för intresserade medlemmar: träningsgrupper, utställningar, familjedagar, KM i bl.a. skytte, viltspår, eftersöksgrenar, fältprov, odelade jaktprov, särskilda prov, matchen mot ”de engelska” och kanske en och annan studiecirkel. År 2001 skulle dessutom klubbens första ”fullbruksprov” arrangeras på Öster-Malma, men det hela fick snöpligt inställas eftersom blott ett enda svenskt ekipage anmält sitt intresse!

50 år

Året därpå valdes Anders Gillstedt till ny ordförande och han för kommandot även jubelåret 2004, vilket bl.a. kommer att firas med ett ”jubileumsprov” i Sörmland med odelat prov i samtliga klasser den 8-9 oktober och som naturligtvis kommer att inramas av diverse festligheter.

De gångna 50 åren har ÖSVK haft glädjen av att se många verkliga vorstehprofiler som medlemmar och förutom de ovan nämnda finns det ett stort antal personer som genom sina kunskaper och personliga egenskaper bidragit till klubbens utveckling, domare, funktionärer, provdeltagare – listan skulle kunna göras oändlig och jag avstår därför från att namnge någon – ingen nämnd och ingen glömd!

Tack för alla fina minnen från de 35 år jag varit medlem i Östra avdelningen av Svenska Vorstehklubben!

Ulla-Britt Schwang