Du är här

Särskilt prov

På SVK Östras hemsida ansvarar lokalavdelningen för sitt eget innehåll.

Särskilda prov är prov som inte är ordinarie prov arrangerade av SVK Östra. Dessa prov arrangeras av medlemmarna själva. 

Vill du arrangera ett särskilt prov? Finns här en folder att läsa.

När du vill arrangera ett särskillt prov

Innan provet:

 • Hitta en lämplig mark för den typ av prov du avser att arrangera. 
 • Boka en domare 
 • Boka en provledare
 • Anmäl ditt särskilda prov minst fem (5) hela dagar innan du ska ha det via den här länken - Anmälan särskilt prov
  Du kommer få en bekräftelse via mail när ditt prov är upplagt och redo för provledaren att redigera. 
 • Minst 3 hundar och 2 förare måste delta vid provet
 • Checklista för utsatt fågel finner du här.
 • Ordna med apportvilt om det är nödvändigt. Viltfogdar
 • Ansöka om tillstånd för prov under hundförbudstiden hos polismyndigheten. Östra har 3 olika länsstyrelser, Stockholm, Uppsala och Södermanland. Ansökan

Efter provet: 

 • Domaren sätter betyg
 • Provledaren kontrollerar
 • Provledaren meddelar provredovisaren via denna mail
 • Provredovisaren redovisar provet. 

Information till funktionärer om det nya anmälningssystemet finns här.

Tänk på att det är trevligt att kunna erbjuda våra nya eller inte så erfarna medlemmar möjlighet att starta på prov, försök därför ha ett par platser lediga om möjlighet finns

Arrangera prov på annan lokalavdelnings område. 
Om du vill arrangera ett särskilt prov på en annan lokalavdelnings (LA) område kontaktar du din egen lokalavdelning som vanligt. Det är den LA du tillhör som skall lägga upp och administrera provet. Den arrangerande lokalavdelningen ska alltid i förväg tillfråga den lokalavdelning där provmarken är belägen om tillstånd att anordna provet, så att prov inte genomförs där lokalavdelning planerar eget prov. Berörd lokalavdelning skall ansvarsfullt medverka till att förutsättningarna för arrangemang av särskilda prov i deras område inte försvåras. Notera reglerna angående ej tillåten provtidpunkt.

Provtidpunkt
Prov får endast genomföras under tillåten tid. Den tillåtna tiden kan variera mellan olika LA. I Östra får särskilda eftersöksprov arrangeras mellan 1 jan-15 maj och 1 juli-31 dec, samtliga klasser. Särskilda fältprov får arrangeras mellan 1jan-15 april och 16 september-31 december. 
Kontrollera alltid att det är en tillåten provtidpunkt om du avser att arrangera prov på annan lokalavdelnings område. 
Särskillda prov får inte genomföras samma dag som ordinarie prov. Kontrollera provkallendern för att se planerade datum. 


 

Vill du delta vid ett särskilt prov? 

Lista över kommande prov finns här.

Ta kontakt med den som står som kontaktperson eller provledaren. Det är oftast kontaktpersonen för provet som har bäst koll på om platser finns på provet. 
Det går även bra att efterlysa prov eller provdeltagare via vår facebooksida ”Östra Vorstehklubben”

Både föraren av hunden samt ägaren måste vara medlem i Svenska Vorstehklubben. Om så inte är fallet kommer hundens resultat att strykas.

Kostnad för att starta särskilt prov varierar mycket. Detta beror på att markägarna tar olika mycket betalt. Klubben vill ha ersättning med 200 kr per startande hund för fältprov eller eftersöksgrenarna, den betalas när du anmäler dig via vorsteh.se. Det kan även förekomma bensinersättning till domare etc. Fråga kontaktpersonen för provet hur mycket provet kommer att kosta.

Till provet ska du ta med registreringsbevis med giltig vaccination. Vid prov där vilt kan fällas ska du också ha med statligt jaktkort. Apportvilt till prov i eftersöksgrenar tas med efter överenskommelse med provledare eller kontaktperson. Tänk på att det ska vara väl upptinat till provdagen. Hör med kontaktpersonen hur de har lagt upp det på provet du vill starta.

Nya provanmälan - här får du detaljerad information om hur du ska anmäla dig till prov i nya anmälningssystemet.