Du är här

Övriga funktionärer

På SVK Gotlands hemsida ansvarar lokalavdelningen för sitt eget innehåll.

Adjungerad kassör & Anmälningsmottagare

Anita Pettersson
Vallstena Norrgarde 327
624 32 SLITE
Tfn: 0703483224

e-post: gocha.pettersson@hotmail.com

Utställningsansvarig

Sabine Tofftén
Mästerby Sallmunds 315
622 32 GOTLANDS TOFTA
Tfn: 0768301056

e-post: sabine.tofften@telia.com

Pokalfogde

Gunnar Pettersson
Vallstena Norrgarde 327
624 32 SLITE
Tfn: 0705876583

e-post: gocha.pettersson@hotmail.com

Resultatredovisare

Stefan Hellström
Halla Hallegårde 120
622 52 ROMAKLOSTER
Tfn: 0705655035
 

Revisorer

Linus Olsson
Tfn: 0766202165
e-post: olsson.linus@live.se
 
Roger Malmqvist
Tfn: 0706330225
e-post: rogergotland@telia.com

Revisorsuppleanter

Erik Brunner
 
Sandra Hederstedt

Valberedning

Ylva Tidvall, Burgsvik (smk)
Susanne Björklund, Klintehamn
Vakant

Materialförvaltare

Susanne Björklund
Väte Annex 167
623 78 KLINTEHAMN
Tfn: 0705105474

e-post: susanne.a.bjorklund@gmail.com