Du är här

Ord och uttryck vid fågeljakt

På SVK Östras hemsida ansvarar lokalavdelningen för sitt eget innehåll.

Här förklarar vi en del ord och uttryck som ofta används vid träning och jakt med stående fågelhundar.

Apport

På kommando letar hunden upp den fällda fågeln, bär den till föraren och avlämnar den. Hunden ska inte tugga på fågeln eller visa ovilja att lämna den ifrån sig.

Fågelsituation

Samlingsnamn som fågeljägare brukar använda för att beskriva att hunden hittat fågel, stått för den, avancerat och skapat en skottchans.

Knallapport

Hunden startar apporten direkt när skottet gått istället för att invänta apportkommando. Det är inte bra eftersom det kan förstöra nya fågelsituationer i samma område och det drar ner betyget på prov.

Rapportering

När hunden lämnar ett stånd och går tillbaka till föraren för att visa att den hittat fågel och lederföraren tillbaka till platsen där fågeln ligger. Rapportering är något man gärna vill lära sin hund och det underlättar jakten där det är tät vegetation.

Sekundera

Vid prov på fjäll och fält släpper man normalt två hundar samtidigt. När den ena hunden fattar stånd ska den andra hunden stanna där den befinner sig, eller på avstånd från hunden med stånd. Där ska den respektera den första hundens stånd, avance, fällning och apport. Om en hund springer in i den andra hundens stånd blir man diskvalificerad på prov.

Stoppkommando

På jägarens signal ska hunden stanna, sitta eller lägga sig ner oavsett vad som händer. Stoppkommando är viktigt inte bara vid jakt utan i alla situationer då man måste stoppa våra snabba hundar som t.ex. vid en väg eller när det kommer en häst eller ren etc.

Utreda

Efter en fågelsituation brukar man låta hunden söka vidare i samma område eftersom det ofta kan ligga fler fåglar i närheten. En rutinerad hund ska utreda försiktigt och noggrant. När utredningen av området i närheten är klar ska hunden fortsätta att söka och inte fortsätta att rota eller gå tillbaka till platsen där man utrett.

 

Avance

På förarens kommando går hunden raskt fram från sitt stånd mot den tryckande fågeln och får den att lyfta. Hunden ska stanna eller sitta när fågeln går upp och den får inte springa efter den lyftande fågeln.

Löpa

Markvittring efter fågel som gått eller betat där tidigare. Hunden ska följa löpan, men inte fastna och rota runt. Det händer att hunden har för hög fart när de väl kommer till legan och springer upp fågeln utan att hinna stanna.

Reviering

När hunden snabbt och effektivt söker över det område där man ska jaga. Vanligtvis ska hunden söka i ett brett zick-zackmönster över t.ex. ett fält eller en fjällmark. I motvind söker hunden rakt från föraren, i medvind ska hunden gå rakt fram och söka tillbaka mot föraren i motvind. Kom ihåg att vänta in hunden och ge den tid att hitta rätt vind när du går i medvind. Hunden kan också söka bra i sidvind från bägge sidor. En bra reviering är viktigt vid bedömningen av betyget på ett fältprov.

Precisera

Att hunden visar var fågeln finns genom att peka med nosen eller hela kroppen direkt mot det ställe där den ligger.

Stånd

När hunden känner färsk vittring av det vilt man jagar ska den stanna och stå helt stilla som en staty. Hunden ska stanna tills föraren kommenderar avance.

Stöt

Hunden springer av misstag rakt på en fågel och skrämmer iväg den. En rutinerad hund stannar om den råkar göra en stöt eftersom det kan finnas fler fåglar i närheten. I tät terräng och medvind ökar risken för att hunden ska stöta fågel.