Du är här

Allmän information

På SVK Östras hemsida ansvarar lokalavdelningen för sitt eget innehåll.

Information till dig som lägger spår och tränar eftersök

För att omfattas av tillståndet för prov- och träningsverksamhet i tiden 1 mars - 20 augusti måste anmälan skickas in till SVK. Detta gäller alla ordinarie- och särskilda prov, samt alla träningsgrupper och träningstillfällen.OBS Aktivitet som inte är anmäld omfattas inte av tillståndet.  För mer information

Träningsgrupper 

Träningsgrupper finns runt om i avdelningen kommer under våren/sommaren inrikta sig på bl a apportering- spår och vatten. Vårt tips är att följa Östras facebooksgrupp där de flesta aktivteter annonseras. Här finns också mer information.

Kurser/Träning

Duvträning, Fältfågelträning, hundträning i privat regi mm – se under Kurser/Träning

Statligt jaktkort

Alla våra jaktprov där fågel får fällas jämställs med jakt och alla*) deltagare, även utländska, ska således medföra statligt jaktkort även om man inte har vapen utan bara för sin hund. 

Provregler

Regler för jakt-,  fullbruks- och viltspårprov gäller från 2017. Reglerna finns att läsa på SVKs hemsida. Provregler

Vårprov

Hundar startande på vårprov i öppenklass respektive elitklass ska genomföra sina eftersöksgrenar senast sista augusti samma år. Unghundar – se regler SVKs hemsida.