Du är här

Utrustning att låna

På SVK Östras hemsida ansvarar lokalavdelningen för sitt eget innehåll.

Vi har sprättburar att hyra ut för uppflogstränig .

Det som finns är alltså två burar och en fjärrkontroll för att styra burarna.

Priset för hyra av en uppflogsbur är 150kr/vecka eller 500kr för 30 dagar.

För mer information kontakta:

Carl Arosenius på carl@nynasgard.se.

uppflogsbur-utrustning