Du är här

Prov- och utställningsregler

På SVK Östras hemsida ansvarar lokalavdelningen för sitt eget innehåll.

Här finnder du länkar till regler för utställning och prov för våra raser.

Prov och utställningsregler 

SVKs jaktprovsregler för fältprov och eftersöksgrenar gällande fr.o.m 2017-01-01-2021-12-31

Anvisningar gällande rörliga- och särskilda prov

SVKs regler för fullbruksprov gällande fr.o.m 2017-01-01 till 2021-12-31

SKKs regler för viltspår gällande fr.o.m 2017-01-01 till 2021-12-31

Utställnings och championatsbestämmelser fr.o.m 2017-01-01 till 2021-12-31

Instruktioner till skytt och publikvärd vid SVK Östra’s prov/aktiviteter

Säkmanual för skytt

Säkmanual för publikvärd

Regler för utsättning av fågel

SKK riktlinjer och råd för utsättning av fågel med apporterande- stående- och stötande fågelhundar samt bestämmelser om särskild apportör vid jaktprov.