Du är här

Styrelse

På SVK Östras hemsida ansvarar lokalavdelningen för sitt eget innehåll.

Styrelsens mailadress

Ordförande

Andrea Brännström

Ordinarie ledamöter

Carl Arosenius, kassör 070-305 20 92

Bibbi Bonorden, sekreterare & webansvarig

Michel Jezek, vice ordförande

Maria Hallström-Ullmann, utställning

Christer Malmqvist, jaktprov

Carola Rendrup, jaktprov

Suppleant

Per-Lars Cummings, jaktprov

Magnus Eklund