Du är här

Styrelse

På SVK Östras hemsida ansvarar lokalavdelningen för sitt eget innehåll.

Styrelsens mailadress

Ordförande

Andrea Brännström

Ordinarie ledamöter

Carl Arosenius, kassör 070-305 20 92

Bibbi Bonorden, sekreterare & webansvarig

Maria Hallström-Ullmann, utställning

Christer Malmqvist, jaktprov

Carola Rendrup, jaktprov

Yvonne Granberg

Fedra Boberg

Annika Hermodsson Hyltén 

Suppleant 

Susanne Mickelsson

 

Revisorer

Maria Forss ordinarie

Roger Lundkvist, ordinarie

Arne Orrgård, suppleant

Magnus Eklund, suppleant

Valberedning

Gustav Lindgren sammankallande 

Therese Lindbergh 

Erik Eriksson