Du är här

Kennel Gutes vandringspris

På SVK Gotlands hemsida ansvarar lokalavdelningen för sitt eget innehåll.

 

Beskrivning

Skulptur

Donator

 

Tilldelas

'Kennel Gutes vandringspris utdelas till bästa hund eller tik oavsett ras
(hunden skall vara registrerad i SKK) på av SVK Gotland arrangerade
ordinarie spår- och vattenprov i öppenklass'

Erövras

 

Inteckningar

 
2009 Carnbrings Naika, ägare: Roger Malmqvist
2010 Stebas Kitos, ägare: Gunnar Ericsson
2011 Quorum's Izak, ägare: Stefan Hellström
2012 Höökabo's Sacki, ägare: Mats-Eve Pettersson
2013 Garnvikens A-Prillan, ägare: Håkan Söderström
2014 Höökabo's Sacki, ägare: Mats-Eve Pettersson
2015 Stebas Rune, ägare: Gunnar Pettersson
2016 Stebas Rune, ägare: Gunnar Pettersson
2017 Glesbygdens Harry, ägare: Stefan Hellström
2018 Kajpängets Esko, ägare: Kalle Andersson
2019 Rauköns Azton, ägare: Göran Larsson
2020 Rauköns Azton, ägare: Göran Larsson
2021 Hunt Hard Gundogs Atomic Fleia, ägare: Ulrika Hård af Segerstad & Anders Wickman
2022 Grillsbergets CG Bob, ägare: Ronny Lund