Du är här

Öljaren Lanas minnespris

På SVK Gotlands hemsida ansvarar lokalavdelningen för sitt eget innehåll.

Beskrivning

Tennvas

Donator

 

Tilldelas

Till fullständiga provets bästa hund med lägst ett förstapris

Erövras

Skall erövras fyra gånger och hunden skall sista gången vara Jaktprovschampion, för att få behålla priset för alltid

Inteckningar

 
1992 Skimmelns Curry, ägare Gunnar Hedin
1993 Fjedurs Jina, ägare Thorbjörn Gustafsson
1995 Skogs Dunder, ägare Ola Granath
1996 Skogs Dina, ägare Rune Dahlström
1997 Zacco, ägare Gunnar Jönsson
1998 Torpvägens Dacke, ägare Gunnar Pettersson
1999 Skogs Dina, ägare Rune Dahlström
2000 Skogs Dina, ägare Rune Dahlström
2002 Vargvilans Rover, ägare Ola Granath
2003 Torpvägens Idol, ägare Gunnar Pettersson
2004 Rogstabergets Jerry Lee Lewis, ägare Carl Johan Josephsson
2005 Rogstabergets Jerry Lee Lewis, ägare Carl Johan Josephsson
2005 E'Sunds Gissa, ägare Annika Wenster Larsson
2006 Knallapportens F-Strula, ägare Susanne Gulin
2007 Aria, ägare Nils Linde
2008 Carnbrings Nanna, ägare Claes Carnbring
2009 Fjällbrisens Jaya, ägare Jonny Lindstedt
2010 Aria, ägare Nils Linde
2011 Aria, ägare Nils Linde
2012 Rakka, ägare Lennart Andersson
2013 Carnbrings Nexor, ägare Fredrik Lilliehöök
2014 Hasselkrogens Yava, ägare Kerstin Hoas
2015 Ej utdelat
2016 Trullbrutens Nikki, ägare: Roger Malmqvist
2017 Ej utdelat
2018 Stebas Rune, ägare: Gunnar Pettersson
2019 Kajpängets Esko, ägare: Kalle Andersson
2020-2021 ?
2022 Stebas Unikum, ägare: Gunnar Pettersson